Kredyt gotówkowy to powszechne zadłużenie w czasach kryzysu gospodarczego, a jednocześnie narzędzie bardzo dobrze zabezpieczone pod kątem prawnym. Ochrona kredytobiorcy to można powiedzieć jeden z priorytetów ustawodawcy. Jak wygląda prawna ochrona kredytobiorcy w praktyce i czym faktycznie ryzykujesz podczas spłaty zobowiązania konsumpcyjnego?

Pełna informacja o całkowitym koszcie kredytu

Ustawa zakłada przekazywanie kredytobiorcy informacji o całkowitych kosztach kredytu określonych najczęściej wskaźnikiem RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania). Co ciekawe to wskaźnik powszechny, a zatem wykorzystywany powszechnie przez multimedialne porównywarki. Narzędzia online wyciągają RRSO z regulaminów banków i stanowią doskonałą opcję do szybkiego wytypowania najlepszego kredytu gotówkowego. Czym jest całkowity koszt kredytu? To absolutnie wszystkie koszty ponoszone przez konsumenta (kredytobiorcę) dotyczące konkretnej umowy. Najczęściej do kosztów zalicza się prowizje, podatki, marżę banku, odsetki, ubezpieczenia, jeżeli występują. W całkowitego kosztu kredytu wyklucza się natomiast koszty notarialne, ale te najczęściej występują przy znacznie większych zobowiązaniach.