Ocena zdolności kredytowej może mieć także duże znaczenie z perspektywy osoby, która chce ubiegać się o przyznanie zadłużenia. Jeżeli bowiem dostaniemy odpowiedź odmowną, jest to sygnał, że być może oczekujemy udzielenia kredytu gotówkowego na zbyt wysoką sumę w stosunku do naszej sytuacji finansowej i popełniliśmy błąd w naszych obliczeniach dotyczących możliwości spłaty zobowiązania. Wówczas musimy ponownie zbadać nasz budżet i przeprowadzić odpowiednie kalkulacje. Poza tym istnieją osoby, które bagatelizują sprawy związane z rozważnym zaciąganiem zobowiązań i procedura badania zdolności kredytowej ma na celu także ochronę tych ludzi przed wpadnięciem w spiralę zadłużenia lub długi, których nie będą mogli spłacić. Oczywiście, nie oznacza to, że taka postawa jest godna naśladowania – musimy bowiem w umiejętny sposób zarządzać naszym budżetem.

Nie możemy więc zdawać się jedynie na działania banku, jeśli chodzi o ocenę naszej wiarygodności finansowej pod kątem kredytu gotówkowego. Trzeba samodzielnie przeanalizować swoją sytuację budżetową i wiedzieć, jakie są nasze możliwości spłaty zobowiązania. Bank nie ma dostępu do wszystkich informacji. Zresztą okoliczności towarzyszące bywają nieraz skomplikowane i niejednoznaczne. Przykładem błędu, jaki może wystąpić w procesie weryfikacji zdolności kredytowej, jest chociażby odkrycie przez bank nieregularnego spłacania przez nas rat poprzedniego zadłużenia. Taka sytuacja działa na naszą niekorzyść, niemniej jednak to, że kiedyś mieliśmy problemy z płynnością finansową, nie oznacza, że w chwili obecnej jest tak samo. Podobnie w przypadku, gdy kiedyś spłacaliśmy wszystko na czas i w adekwatnych kwotach – zawsze może okazać się, że w przyszłości nasz budżet natrafi na niespodziewane komplikacje. Musimy pamiętać o tym, aby samodzielnie przyjrzeć się szczegółom naszych finansów. Pozwoli nam to ustalić, czy powinniśmy w ogóle zabierać się za starania w kierunku uzyskania kredytu gotówkowego. W ten sposób nieraz możemy także oszacować nasze szanse w całym procesie.