Cesja jako zabezpieczenie

Kredyty samochodowe umożliwiają nabycie zwykle nowego pojazdu (choć zaciąga się je również na auta używane) po preferencyjnych warunkach. Jednym z czynników, które sprzyjają powstaniu wspomnianych warunków, jest właśnie cesja praw ubezpieczonego. Dzięki niej bank ma pewność, że nawet w przypadku zniszczenia pojazdu, na jego konto wpłyną środki pozwalające na całkowitą spłatę zobowiązania. Przedkłada się to oczywiście na niższe ryzyko, co oczywiście ma wpływ na redukcję oprocentowania i większą konkurencyjność tego produktu finansowego. Rzecz jasna cesja nie jest jedynym zabezpieczeniem wspomnianego zobowiązania. Istnieją również inne, które w mniej, lub bardziej drastyczny sposób ograniczają prawa własnościowe kredytobiorcy. Niemniej to właśnie cesja jest jednym z najkorzystniejszych zabezpieczeń.

Czy na cesji można coś zyskać?

Cesja z przeniesieniem praw do ubezpieczenia AC nie wiąże się oczywiście z żadnymi korzyściami finansowymi. Jej istotą jest zabezpieczenie interesów banku i jego roszczeń względem kredytobiorcy. Niemniej istnieje możliwość jej ponownego przeniesienia na użytkownika pojazdu, choć pod dwoma istotnymi warunkami:

Warunek I: Kredyt samochodowy musi być spłacany w sposób terminowy. Jest to kluczowy warunek na którym buduje się zaufanie banku w stosunku do kredytobiorcy.

Warunek II: Samochód będący przedmiotem kredytu i własnością banku, musi być uszkodzony w stopniu nadającym się do naprawy.

Jeśli te dwa warunki zostaną dotrzymane, kredytobiorca może liczyć na przepływ środków z ubezpieczenia auta na jego własne konto. Dzięki nim możliwa będzie dalsza naprawa samochodu a co za tym idzie – przywrócenie go do pełnej zdolności. Zasada ta (co do której banki zwykle się przychylają) nie dotyczy jednak samochodów w pełni zniszczonych. W takim wypadku, całość sumy i tak przechodzi na konto banku, zaspokająjąc tym samym żądania Wierzyciela.

Podsumowanie

Kredyty samochodowe są bardzo korzystne pod względem finansowym. Niemniej wiążą się one z przeniesieniem praw własnościowych na rzecz Wierzyciela, co z kolei oznacza konieczność wprowadzenia cesji i przeniesienia praw wynikających z ubezpieczenia auta. Z punktu widzenia kredytobiorcy posunięcie takie jest oczywistym zyskiem, gdyż przedkłada się na realne korzyści, które w przeciwnym razie dotyczyłyby wyłącznie właścicieli uszkodzonych, bądź zniszczonych aut.